Ενέργεια ΑΠΕ | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Ενέργεια ΑΠΕ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν το μέλλον στην παραγωγή ενέργειας, μιας και τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων συνεχώς μειώνονται. Πέρα όμως από αυτό, αποτελούν μια δωρεάν πηγή ενέργειας που ο καθένας μπορεί να εκμεταλλευτεί για την απόκτηση ενός επιπλέον εισοδήματος ή την δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο του.
Με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτηρίου, και στην περίπτωση χρήσης αντλιών θερμότητας για θέρμανση μπορεί να γίνει πλήρης αποδέσμευση του κτηρίου από καύσιμα κάθε μορφής.
Οι ΑΠΕ μπορεί να είναι είτε Φωτοβολταϊκά είτε Μικρές Ανεμογεννήτριες. Ακόμα σε περιπτώσεις γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών μπορούν να κατασκευαστούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, το οποίο παράγεται από περιττώματα ζώων ή ενεργειακά φυτά.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή έργων ενέργειας ΑΠΕ διαφόρων τύπων, εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής των συστημάτων:

Φωτοβολταϊκά

Διασυνδεδεμένα

Φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Ανεμογεννήτριες

Ανεμογεννήτριες

Μονάδες Βιοαερίου

Μονάδες Βιοαερίου