Μονάδες Βιοαερίου | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Κοζάνη, Βέροια, Μακεδονία