Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά | Κοζάνη, Βέροια

Διασυνδεδεμένα Φ/Β

Φωτοβολταϊκό στέγης

Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Τα Φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε στέγη/δώμα κτηρίων, είτε στο έδαφος.
Με τις τελευταίες ρυθμίσεις της κυβέρνησης η αδειοδότηση νέων Φωτοβολταϊκών στο έδαφος βρίσκεται σε αναστολή ενώ η διαδικασία για τις στέγες/δώματα συνεχίζεται κανονικά. Η εγκατάσταση μπορεί να εμπίπτει είτε στο καθεστός του Ειδικού Προγράμματος Φωτοβολταϊκών σε Στέγη, που περιλαμβάνει εγκατάστασεις μέχρι 10kW σε οικιάκές στέγες ή στέγες μικρών επιχειρήσεων, είτε στο καθεστός των αυτοπαραγωγών, που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις σε βιομηχανικές/επαγγελματικές στέγες άνω των 10kW. 

Πώς λειτουργούν τα Φωτοβολταϊκά;

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι τριών τύπων. Πολυκρυσταλλικά, Μονοκρυσταλλικά και Άμορφου Πυριτίου. Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και την μετατρέπουν σε συνεχές ρεύμα. Η παραγωγή επιρρεάζεται αρνητικά απο την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και γι' αυτό επιλέγουμε πάνελ με μικρό θερμοκρασιακό συντελεστή.
Το συνεχές ρεύμα με τη βοήθεια ενός αντιστροφέα-inverter μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα έτοιμο προς χρήση από τους καταναλωτές. Ο Inverter παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική παραγωγή. Η επιλογή του κατάλληλου αντιστροφέα γίνεται ανάλογα με την εκάστοτε πέρίπτωση και εξαρτάται από τους προσανατολισμόυς των πάνελ και την συνολική ισχύ που έχει το σύστημα μας. Ο Inverter δεν πρέπει να είναι ούτε υποδιαστασιολογημένος (πρόβλημα υπερφόρτωσης) αλλά ούτε και υπερδιαστασιολογημένος.
Το σύστημα συμπληρώνεται από
τις απαραίτητες διατάξεις ηλεκτρικής και αντικεραυνικής προστασίας. Πρν και μετά τον Inverter πρέπει να υπάρχουν διακόπτες φορτίου για την απομόνωση του, σε περίπτωση συντήρησης ή βλάβης. Επιπλέον υπάρχουν ασφάλειες για την προστασία από υπερφορτώσεις και αντικεραυνικά για προστασία από κρουστικές υπερτάσεις. Η επιλογή των αντικεραυνικών θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για την σωστή προστασία του όλου συστήματος. Πολύ μεγάλη σημασία στην σωστή λειτουργία παίζουν και οι καλωδιώσεις. Πρέπει να χρησιμοποίουνται τα ειδικά καλώδια για Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε διατομή τέτοια ώστε οι συνολικές απώλειες να είναι μικρότερες απο 1%. Οι συνδέσεις μεταξύ των πάνελ πρέπει να γίνεται με τα ειδικά βύσματα που υπάρχουν για αυτό το σκοπό (MC4, Tyco κλπ.).
Τέλος οι
βάσεις στήριξης φροντίζουν για την στήριξη με ασφάλεια των φωτοβολταϊκών πάνω στη στέγη, το δώμα ή το έδαφος. Συνήθως προτιμούντε βάσεις αλουμινίου λόγω της αυξημένης αντοχής τους σε διάβρωση. Οι βάσεις πρέπει να έχουν πιστοπόιηση στατικής επάρκειας σε φορτία χιονιού και ανέμου.
Τα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά δίνουν την ενέργεια που παράγουν στο δίκτυο μέσω ενός μετρητή ενέργειας που καταγράφει την παραγωγή και με την οποία γίνεται η πληρωμή των εσόδων προς τον ιδιοκτήτη.

Φωτοβολταϊκό σύστημα

Η προτιμότερη εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών είναι ο Νότιος προσανατολισμός. Επειδή όμως αυτή περίπτωση είναι η ιδανική η εγκατάσταση μπορεί να γίνεται και σε νοτιοανατολικούς και νοτιοδυτικούς προσανατολισμούς. Σημαντικό είναι να αποφέυγονται οι σκιάσεις. Σε περίπτωση που από την μελέτη χωροθέτησης δεν είναι δυνατή η αποφυγή, γίνεται κατάλληλη επιλογή inverter και συνδεσμολογίας των πάνελ για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες παραγωγής. 

Γιατί να επενδύσω σε Φωτοβολταϊκά;

Ακόμα και με τις νέες μειωμένες τιμές πώλησης της ενέργειας στο δίκτυο, συνεχίζει να αποτελεί αυτή την στιγμή την πλέον κερδοφόρα επένδυση. Καμία άλλη επένδυση σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη απόδοση χρημάτων.
Τα οφέλη από την εγκατάσταση είναι πολλαπλά:

  • Έσοδα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Πώληση ρεύματος με μεγαλύτερη τιμή από την αγορά ρεύματος για κατανάλωση Εξασφάλιση δωρεάν ρεύματος για το κτήριο.
  • Ενεργειακή αυτάρκεια κτηρίων.
  • Μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων.
  • Περιβαλλοντικά οφέλη.
  • Αποφόρτιση δικτύων διανομής.

Επιπρόσθετα με την εγκατάσταση ενός συστήματος εφεδρείας-backup, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να συνεχίσουν να τροφοδοτούν το κτήριο σε περίπτωση διακοπής της παροχής από το δίκτυο.
Αξίζει ακόμα να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το 2020 όλα τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτάρκη. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων θα γίνει υποχρεωτική στα νέα κτήρια τα επόμενα χρόνια.


Τι προσφέρουμε

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης εγκατάστασης και όλη τη διαδικασία αδειοδότησης. Στη συνέχεια αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου μέχρι την ολοκλήρωση και τη σύνδεση του με το δίκτυο. Έχοντας σαν στόχο την μέγιστη παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιούμε λογισμικά προσομοίωσης την κίνησης του ηλίου για την αποφυγή των σκιάσεων. Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται συνεχώς με σεμινάρια των εταιρειών κατασκευής των υλικών που χρησιμοποιούμε. Ένα από τα κομμάτια που επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα είναι και η ασφάλεια της όλης εγκατάστασης από υπερτάσεις κεραυνού. Και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε υλικά των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο της αντικεραυνικής προστασίας.
Οι εγκαταστάσεις μας, σύμφωνα με μαρτυρίες ευχαριστημένων πελατών μας, έχουν έως και 25% μεγαλύτερη απόδοση από γειτονικές εγκαταστάσεις άλλων εγκαταστατών, και αυτό απορρέει από την σημασία που δίνουμε στην μελέτη του συστήματος, αλλά και στην χρήση κορυφαίων υλικών.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας, προέρχονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τις καλυτέρες εγγυήσεις της αγοράς:

Φωτοβολταϊκά πάνελ

 Siliken logo  Sanyo logo  Schueco logo  Bosch logo
 Renesola  HelioSphera logo  Schott logo    Silcio logo    Yingli logo

Inverter

 SMA logo Solaredge logo  Kostal logo Refusol logo
 Siemens logo      


Βάσεις στήριξης

 Deal solar logo  Schletter logo  Hilti logo


Ηλεκτρολογικό Υλικό

 Abb logo Schneider logo Elemko logo Lapp group logo
Nexans logo  Cabllel logo