Μικρές Ανεμογεννήτριες | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Κοζάνη, Βέροια