Έργα | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Κατασκευές

Έργα

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή μιας σειράς έργων διαφόρων τύπων. Κάποια από τα έργα που παρουσιάζονται εκτελέστηκαν από τα στελέχη μας πριν την ίδρυση της εταιρείας με τη σημερινή της μορφή.

Ιδιωτικά τεχνικά έργα

Ιδιωτικά τεχνικά έργα

Δημόσια τεχνικά έργα

Δημόσια τεχνικά έργα

Ενεργειακά έργα

Ενεργειακά έργα