Ενεργειακά Έργα ΑΠΕ | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Ενεργειακά έργα

 Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκό στέγης 10kW στην Ανθρακιά Γρεβενών

Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10kW εγκατεστημένο σε στέγη οικίας στην Ανθρακιά του Ν. Γρεβενών. Η εγκατάσταση έγινε στις τρεις πλευρές της τετράριχτης στέγης, με προσανατολισμούς Νότιο, Ανατολικό και Δυτικό.

Υλικά:
Panel:  40x Siliken SLK60P6L 250Wp
Inverter:  1x Solaredge SE10k + 40x Power-optimizer OP250-AOB
Βάσεις:  Deal Solar αλουμινίου
Ηλεκτρολογικό Υλικό:  ΑΒΒ
Αντικεραυνικά:  AC & DC Schneider T2

Ημερομηνία ενεργοποίησης: 14/04/2012

Φωτοβολταϊκό στέγης 7,75kW στα Γρεβενά

Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,75kW εγκατεστημένο σε στέγη μονοκατοικίας στα Γρεβενά. Η εγκατάσταση έγινε σε πολλά επίπεδα λόγω της ιδιομορφίας της στέγης, με προσανατολισμούς Νότιο, Ανατολικό και Δυτικό. Στη στέγη υπήρχε εγκατεστημένο αλεξικέραυνο κλωβός, γεγονός που απαιτούσε ειδικό σχεδιασμό της αντικεραυνικής προστασίας του συστήματος.

Υλικά:
Panel:  31x Renesola Virtus 250Wp
Inverter:  1x Solaredge SE8k + 31x Power-optimizer OP250-AOB
Βάσεις:  Deal Solar αλουμινίου
Ηλεκτρολογικό Υλικό:  ΑΒΒ
Αντικεραυνικά:  AC ABB T1+2, DC ΕΛΕΜΚΟ Τ1+2

Ημερομηνία ενεργοποίησης: 23/10/2012