Τοπογραφικές Εργασίες - Χαράξεις | Κοζάνη, Βέροια, Δυτική Μακεδονία

Τοπογραφικές εργασίες

Τοπογραφικές εργασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου, με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser). Ολοκληρώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κλπ.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Εξαρτήσεις τοπογραφικών απο συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ).
  • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Χάραξη τεχνικών έργων.
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.