Δημόσια Έργα | Τεχνική εταιρεία ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Δημόσια έργα

 Κατασκευές κτιριακών έργων

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Κοζάνης στη Λευκόβρυση

Το έργο αφορά την Κατασκευή του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κοζάνης στη Λευκόβρυση. Το έργο κατασκευάστηκε πριν την ίδρυση την εταιρείας. Εργοδότης ήταν η Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

Γενικός επιβλέπων του έργου ήταν ο Λιάκος Δημήτριος, συνιδρυτής της εταιρίας.

Έτος ολοκληρωσης: 2009

Κατασκευή στεγών 2 οικιών στο Βυζαντινό μουσείο Βέροιας (2014-2015)

 

Το έργο αφορά την Κατασκευή στεγών στο έργο "Αποκατάσταση δύο οικιών στον αύλειο χώρου του Βυζαντινού μουσείου Βέροιας πάνω στο ΝΑ τμήμα της οχείρωσης της Βέροιας".

Εργοδότης: 11η ΕΒΑ, Υπουργείο Πολιτισμού

Έτος κατασκευής: 2014-2015


 Ενισχύσεις - Ειδικά τεχνικά έργα

Αντιστήριξη μετακινημένης Ι.Μ. Παναγίας Τορνικίου στην Παναγιά Γρεβενών

Το έργο αφορά την Αντιστήριξη της Ι.Μ. Παναγίας Τορνικίου στην Παναγιά Γρεβενών, μετά την μετακίνηση της σε νέα θέση για την διάσωση από την κατασκευή της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα.

Έγινε κατασκευή ενός τοιχίου οπλισμένου σκυροδέματος στην κάτω πλευρά της μονής για την αντιστήριξή της έναντι ολίσθησης. Για την αγκύρωση του τοιχίου σε σταθερό υπόβαθρο έγινε διάνοιξη οπών με wagondrill και κατασκευή μικροπασσάλων.

Εργοδότης του έργου ήταν η ΔΕΗ.

Έτος ολοκλήρωσης: 2011

Στατική ενίσχυση Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης

Το έργο αφορά την Στατική ενίσχυση του Ι.Ν. Αγιών Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό του 1995. Το έργο εκτελέστηκε πρίν την ίδρυση της εταιρίας.

Γενικός επιβλέπων του έργου ήταν ο Λιάκος Δημήτριος, συνιδρυτής της εταιρίας.