Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά | Κοζάνη, Βέροια

Αυτόνομα Φ/Β

Τί είναι τα Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

Η αρχή λειτουργίας των Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων είναι παρόμοια με αυτή των Διασυνδεδεμένων, με την διαφορά ότι δεν γίνει σύνδεση και πώληση της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή το κτήριο τροφοδοτείται μόνο από το ρεύμα που παράγει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα. Η επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, που δεν καταναλώνεται απευθείας, αποθηκεύεται σε συσσωρευτές-μπαταρίες και δίδεται προς χρήση όταν αυτή χρειάζεται, κυρίως το βράδυ ή τις συννεφιασμένες μέρες που δεν υπάρχει παραγωγή.

Πότε να επιλέξω ένα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα;

Η εγκατάσταση ενός Αυτόνομου Συστήματος αποτελεί μονόδρομο σε κτήρια, που είτε απέχουν μεγάλη απόσταση απο το δίκτυο της ΔΕΗ και η σύνδεση τους σε αυτό είναι οικονομικά ασύμφορη, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να γίνει σύνδεση τους με το δίκτυο. Ακόμα, η εγκάτασταση ενδείκυνται και είναι οικονομικά συμφέρουσα σε περιπτώσεις κτηρίων μη μόνιμης κατοικιάς (παραθαλλάσιες κατοικίες) με γενικά χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Γενικά αποτελεί μια λύση ανάγκης και δεν προτείνεται για κτήρια συνεχούς χρήσης που είναι ήδη συνδεδεμένα ή μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς η περίσσεια ενέργειας δεν πωλείται αλλά πάει χαμένη, ενώ η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης γίνεται με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά.

Τι περιλάμβάνει μια εγκατάσταση Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού;

Η κατασκευή ενός Αυτόνομου Συστήματος αρχίζει από την καταγραφή των απαιτήσεων του κτηρίου σε ενέργεια. Μετά από αυτό επιλέγεται η κατάλληλη ισχύς των Φωτοβολταϊκών πάνελ και των Inverter. Από τις απαιτούμενες ημέρες αυτονομίας επιλέγεται ο αριθμός των μπαταριών. Οι μπαταρίες αποτελούν αναλώσιμο του συστήματος και χρειάζονται αντικατάσταση περίπου ανά 8-10 χρόνια. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η αυτονομία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.
Πολλές φορές και ειδικά σε παραθαλλάσιες περιοχές το σύστημα συνδυάζεται και με μία πολύ μικρή ανεμογεννήτρια για την εκμετάλλευση των ανέμων.
Επειδή ένα σύστημα που βασίζεται στον ήλιο δεν μπορεί ποτέ να έχει σταθερή απόδοση ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και επειδή η μεγάλη αύξηση του αριθμού των μπαταριών δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος (κυρίως τους χειμερινούς μήνες) απαιτείται η εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) πετρελαίου, για την φόρτιση των μπαταριών σε περίπτωση ανάγκης.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη του συστήματος αυτονομίας καθώς και την πλήρη εγκατάσταση του. Ακόμα εκπαιδεύει τους χρήστες, στη σωστή λειτουργία του συστήματος.