Μελέτες - Οικοδομικές Άδειες, Τεχνική εταιρεία, Κοζάνη, Βέροια, Μακεδονία

Μελέτες - Οικοδομικές Άδειες

Μελέτες - Οικοδομικές Άδειες

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται λοιπόν άριστη γνώση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα και να μη προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή.

Η εταιρεία μας, με τους πλήρως ενημερωμένους μηχανικούς της, αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Με προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη, και όχι με σχέδια φασόν, το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές άριστο. Μέσα από την συνεχή συνεργασία, κατά τη φάση της μελέτης, μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων (πολιτικός, μηχανολόγος, αρχιτέκτονας), ο πελάτης είναι σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πλήρως λειτουργικό και υλοποιήσιμο.

Κάνοντας χρήση σχεδίασης 3D, ο πελάτης γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα από την φάση του σχεδιασμού και μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κερδίζεται έτσι, σημαντικός χρόνος αλλά και χρήμα από πιθανές μελλοντικές αναθεωρήσεις λόγω της αποφυγής σφαλμάτων κατά την κατασκευή.
Επιπλέον αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται τις οικοδομικής άδειας (δασαρχείο, αρχαιολογία).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ακόμα τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (έως 90% εξοικονόμηση σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές) σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτηρίου.
Δείτε περισσότερα για τα παθητικά κτήρια...

 

“Μια άριστη κατασκευή, αρχίζει από μια σωστή μελέτη”