Επίβλεψη - Διαχείριση Έργων, Τεχνική εταιρεία, Κοζάνη, Βέροια, Μακεδονία

Επίβλεψη - Διαχείριση Έργων

Επίβλεψη - Διαχείριση Έργων

Συνδυάζοντας τη μακρόχρονη εμπειρία στην επίβλεψη και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων με τις σύγχρονες τεχνικές του Project Management, η εταιρείας μας αναλαμβάνει την Επίβλεψη και τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους.
Με βασικό μας στόχο την άρτια εκτέλεση του έργου με ασφάλεια, οργανώνουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου, μέχρι την κατασκευή και ολοκλήρωσή του. Έτσι ο πελάτης-επενδυτής γνωρίζει από την στιγμή της ανάθεσης το ακριβές κόστος κατασκευής και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, τα οποία λόγω της άρτιας οργάνωσης είναι τα μικρότερα δυνατά.

Αναλαμβάνουμε:

  • Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου.
  • Τη δημιουργία ακριβούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.
  • Τις προμετρήσεις των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση του κόστους του έργου.
  • Τη βέλτιστη οργάνωση των συνεργείων και τη ροή των υλικών στο εργοτάξιο.
  • Την επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής.
  • Την τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου.
  • Την σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου.
  • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.


“Στόχος μας η άρτια εκτέλεση του έργου με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και οικονομία”